Manggagawa ka ba? Regular ka ba o Kontraktwal? (Usapang Manggagawa sa Araw ni Gat. Andres Bonifacio)

mggw-kb

Ang tutoo,  halos wala nang masyadong kaibahan ang dalawang kalagayan kung ang usapin ay ang katayuan sa ating mga trabaho kaugnay ng karapatan, seguridad at sahod sa ilalim ng sistemang umiiral.

Regular at Kontraktwal

Kung ikaw ay isang regular, mapalad ka nang kaunti dahil maaaring ipinapatupad sa iyo ang labor standards na ayon sa ating batas sa paggawa gaya ng minimum na sahod, walong (8) oras na paggawa, over time pay, 13th month pay, SIL, holiday pay at rest day o isang araw na pahinga sa bawat isang linggong pagtatrabaho. (At may katiting na alwan ang kalagayan kung may unyon dahil may mga benepisyong lagpas sa itinakda ng batas na maaaring makamtan bunga ng mga “labanan,” CBA, halimbawa.

 

Maaring ipinapatupad? Bakit parang may duda? Dahil hindi nakakamit ng maraming manggagawa sa kasalukuyan, naturingan mang regular, pero hindi nakakamit ang mga benepisyong binabanggit dahil sadyang hindi ipinapatupad ng mga switik at gahamang mga employer, dahil, una,  hindi ito alam ng mga manggagawa, at ikalawa, natatakot ang mga manggagawa na mapag-initan sila pag kinuwestiyon nila ang kani-kanilang employer. Nandyan naman sana ang DOLE upang siyasatin ang bawat pabrika sa nasasakupan ng kanilang satellite offices gamit ang kanilang “visitorial power,” ngunit hindi ito nagaganap. Kinakailangan pang sadyain muna sila ng mga manggagawa upang mag-reklamo, na dahilan pa lalo upang pag-initan ang mga ito at tanggalin sa trabaho. Ganyan kalakas ang loob ng mga gahamang employer dahil alam nilang kayang tapalan ng salapi ang mga korap sa pamahalaan. Bukod pa ito sa katotohanang napakalaki ng reserbang manggagawa, sa bawat isang regular na matatanggal, may mahabang pila ng manggagawang gustong pumalit- maamo, mura o tatanggap ng mababang sahod at higit sa lahat, kontraktwal.

Kung ikaw ay kontraktwal ay singhaba lamang ng ilang buwang nilalaman ng kontratang iyong nilagdaan ang haba ng iyong magiging pagtatrabaho.  Ibig sabihin,  sa tuwing matatapos ang kontrata at mawawalan ka na ng hanapbuhay, titigil din muna ang pag-inog ng iyong buhay sa kasalukuyan nating mundong nakatali sa kakarampot na sweldo ang lahat ng ating mga batayang pangangilangan. Ang “kakarampot” na iyan ay kung ipinapatupad sa iyo ang minimum na pasahod na itinakda ng batas, na malamang sa hindi.  ay hindi mo nga natatamasa dahil bilang kontraktwal ay agency ang nagpapasahod sa iyo. At dahil ang kita ng mga agency ay galing din lamang sa porsyentong kinotong sa sahod mo, kulang na ito pagdapo sa mga palad mo.

rwb

Sa umiiral na kalagayan, bago matapos ang isang kontrata, kinakailangang may tinatarget nang malilipatan ang isang manggagawang kontraktwal upang magpatuloy ang buhay niya sa mundo kung saan kontrolado ng mga kapitalista ang bawat buhay mula pagsilang hanggang kamatayan.

Ngunit hanggang kailan? Araw-araw ay humihigpit ang kompetisyon ng mga manggagawang patuloy na lumalago ang populasyon kumpara sa mga trabahong hindi naman nadadagdagan, bagkus ay nababawasan pa nga dahil sa pag-usad ng makabagong mga teknolohiya. Ibig sabihin, sasapit tayo sa edad na hindi na tayo kompetitib at wala nang panama sa papasok na bagong henerasyon ng manggagawa. Paano na?!!

 

Kulang at hindi kailanman sasapat ang sweldo 

Kung ikaw ay minimum wage earner  o sumasahod lamang ng minimum, hindi kaila sa iyo ang kakulangang ito dahil araw-araw natin itong kinakaharap. Aber, gumamit tayo ng kaunting matematiks upang linawin ito. Ang kasalukuyang salary rate para sa NCR ay P492.00. Hatiin o i-divide natin ang P492 sa average na limang (5) myembro ng pamilya (tatay, nanay at tatlong anak) at iluluwal ang halagang P98.40. Muli nating hatiin o i-divide ang P98.40 sa apat (4) na kain (agahan, tanghalian, meryenda at hapunan) at iluluwal ang halagang P24.60. (Hindi pa binabawas diyan ang tax, SSS, Philhealth na kinakaltas sa sahod bago pa man dumapo ito sa ating mga palad)

Malinaw na ipinakita sa ating simpleng kwenta na kulang na ang P492.00 na minimum wage para sa NCR, sa pagkain pa lamang! Paano na ang iba pang pangagailangan tulad ng upa sa bahay, tubig,  ilaw o kuryente, gamot pag may nagkasakit, damit at eskwela o pag aaral ng mga bata? Nakapagtataka pa ba kung bakit may mga manggagawang nakatira sa ilalim ng tulay?; kung may mga batang hindi makapag aral?; kung may mga sunog sa isang urbanisadong barangay na ang sanhi ay napabayaang kandila? Normal na rin

ngayon ang sakit sa bato sa mga bata dahil sa sobrang pagtitipid,  alat ng noodles at sitsirya, na pinakamurang ulam at meryenda ang nakahapag sa mesa sa tuwina.

At pasahod pa lamang sa NCR ang  ating pinag-uusapan. Paano na kaya ang mga taga karatig probinsya at ibang rehiyon na mababang sahod ang  itinakda ng inutil na wage boards sa kabila ng reyalidad na kung hindi man pareho lang ay mas mahal pa ang mga bilihin at serbisyo sa kadahilanang sa Kamaynilaan ang pinanggagalingan ng mga pangunahing produktong ito.

.               Sumagad sa pag-oobertaym ang solusyon ng karamihang manggagawa sa malaking  kakulangang ito, upang humabol ng dagdag na kita— na sa dulo ay tutungo sa sobrang produksyon kaya mauuwi rin sa forced leave ng mga manggagawa dahil “natapos nang gawin ngayon ang gawain sana para bukas.”

Pilit namang aangkop sa sitwasyon ang iba sa paghahanap ng “sideline” o ekstrang pagkakakitaan paglabas ng trabaho— mag pedikab,  maglako ng kung anu-ano, at iba pa, na pangunahin nang trabaho ng napakalaking bilang ng mga wala talagang mga trabaho.  Nangingibang bansa bilang OFW ang marami, samantalang natutulak ang ilan na pumasok sa mga anti-sosyal na gawain— pagpapataya ng huweteng/ending, part-time na pagpuputa at pinakasagad na,  ang pagpasok sa iligal na mga gawain gaya ng pagtutulak ng droga.

Ang solusyon ng gobyerno

Positibong kinikilala na ng gobyerno sa kasalukuyan ang kontraktwalisasyon bilang mayor na problemang pambansa. Nilaman ito ng kampanya ng halos lahat  ng presidentiables  nuong nakaraang eleksyon, bagamat mababaw ang pagtalakay  at tila ba simple lamang talaga sa karamihan ang usapin. Kasama si Duterte sa nagsabing  masama ang kontraktwalisasyon at nangakong ititigil ito.

Ngunit iba na ngayon ang tono,  at ang sinasabi na ni Sec. Bello ay ipatitigil ang “endo”.   Ibig sabihin,  tuloy tuloy na ang mga trabaho at hindi na kinakailangang tumigil at mag-renew ng kontrata ang mga manggagawang kontraktwal tuwing ika-limang (5) buwan. Nauna rito ay inatasan ang mga agency na mag-comply sa sinasabi ng DO 18-A upang maging lehitimong job contractor.

Aba, eh kanino ba tayo ire-regular? Sa tinatakbo ng mga debelopment,  malinaw na sa agency tayo ire-regular at hindi sa principal. Kung magkakagayon,  napaka-bulnerable pa rin ng ating mga kalagayan dahil sa oras na hindi na mabigyan ng kontrata ng principal ang agency ay wala na rin tayong mga trabaho.  Co-terminus ang ating mga panunungkulan sa agency sa kontratang namamagitan sa kanilang dalawa ng principal. Eh sa maraming pagkakataon,  magkaka-kutsaba ang mga iyan. Paano na?

 

Nasa ating mga kamay ang solusyon

Tunay na wala tayo ni katiting na maasahan kahit sino pa ang manungkulan sa Malakanyang sa kasalukuyang panahong malalaking kapitalista ang nangingibabaw. Ang tunay na pagkakamit ng segurado, permanente at trabahong nakalaan at sasapat para sa lahat ay kung lilinangin at gagamitin ng ating pamahalaan ang mga likas  na yaman at lakas paggawa ng bayan sa pambansang industriyalisasyon. Hangga’t wala sa atin ang mga mayor na produksyon na magluluwal ng segurado at maramihang trabaho, walang maaasahan ni katiting na pag unlad ang ating bayan at ang mga mamamayang Pilipino. Hangga’t ang mga pangunahing industriya ay nasa kontrol ng pribado at mga dayuhang kapitalista,lalo’t pinapayagan ang halos lahat ng gustuhin nilang negosyo at patakaran kaugnay ng paggawa,  nganga ang mga manggagawang Pilipino!

 

Pangungunahan ng mga Manggagawa ang laban  

Tama! Bilang pinakaabanteng uri sa lipunan, marapat na tanganan ng mga manggagawa ang tungkulin ng  pagpapalaya sa bayan. Bilang araw-araw na kaharap ng pwersa ng kapital sa ating mga pabrika/planta, araw-araw nating tungkulin ang mag-organisa tungo sa pagpapapalakas ng hanay. Organisahin natin ang mga manggagawa sa mga linya ng industriya, mga unyon o asosasyon, at sa anong porma mang ipapahintulot ng sitwasyon. Oorganisahin natin sila sa mga pabrika, sa mga linya ng gawain (trade skills), at susundan sa mga komunidad upang buuin ang mga asosasyon.

Sa milyong bilang, kasanayan at determinasyon, at sa tamang panahon, kakamtin natin ang kalagayang lahat ay may marangal na trabaho at may makabubuhay na sweldo ang lahat,  pumapasok sa eskwela ang mga bata, may sapat na pagkain para sa lahat. At hindi na kinakailangang iwanan ng mga nanay ang sariling mga anak upang mag alaga ng anak ng iba sa ibayong dagat.

 

Workers for Peoples’ Liberation (WPL)

Nobyembre 30, 2016    

Advertisements

Panahon ng Hapon Tatlong taon ng paghahari ng imperyalistang Hapon sa Pilipinas matapos salakayin ang Pearl Harbor, Disyembre 8, 1942

Hindi nalutas ng unang digmaang imperyalista (1914-1918) ang agawan sa mga kolonya sa daigdig. Pumutok ang great depression kasunod nito (1930s) na nagsimula sa US at kumalat sa iba pang bahagi ng mundo. Nangyaring muli ang paghahati ng daigdig para lutasin ang pagkipot ng pamilihan ng kanya-kanyang ekonomya.
Naganap ang ikalawang digmaang imperyalista o World War 2 (1939-1945). Sa Asia, sinagasaan ng Japan ang open door policy ng US sa China. Naagaw sa US ang Pilipinas at ang Trust Territories nito sa Pacific– ang Marianas, Guam at Saipan. Inagaw sa France ang Indochina (Vietnam, Cambodia at Laos), sa Britain — ang Malaysia, Singapore at Burma. Naagaw rin sa Netherlands ang Indonesia.
Pinagbubomba ng Japan ang US bases sa Pearl Harbor, Hawaii (Disyembre 7, 1941), mga estasyong militar ng US sa Pilipinas: Clark Air Base sa Pampanga at Iba AirField, Del Carmen AirField sa Mindanao, at port area sa Manila (Disyembre 8, 1941), Nichols sa Pasay, Sangley Point sa Cavite, Subic Base sa Olongapo at Clark uli (Disyembre 9, 10 at 12), at airfields sa Marikina.
Bago ito, naitatag na ng US ang US Armed Forces in the Far East (USAFFE), Hulyo 1941. Pinag-aktibong muli si Gen. Douglas MacArthur para pamunuan ito at ang depensa ng mga pwersang US at Pilipino. Empleyado na ng Commonwealth si MacArthur, nagretiro sa US military, 1937, bilang Amerkanong superbisor sa pagtatayo ng Philippine Army sa bisa ng National Defense Act of 1935.
Umatras ang USAFFE sa Bataan nang mabigong hadlangan ang pag-abante ng mga Hapones; sa Corregidor naman lumikas si MacArthur, ang asawa’t anak at mga tauhan ng kanyang headquarters. Lumipad patungong Australia si MacArthur sa utos ng presidente ng US para mamuno sa Southwest Pacific Area Command. Ipinuslit papuntang US sina Commonwealth Pres. Manuel L. Quezon at Vice Pres. Sergio Osmena. Nangako si MacArthur na babalik sa Pilipinas (“I shall return”). Namatay sa US na si Quezon dahil sa tuberkulosis.
Isinuko ni Gen. Jonathan Wainwright—ang komander na pumalit kay McArthur, ang Corregidor sa mga Hapon na humantong sa bantog na Death March mula Bataan hanggang Capas, Tarlac.

panahon ng hapon
Dahil sensitibong usapin sa mga Pilipino ang kalayaan, inorganisa ng mananakop ang Preparatory Commission for Philippine Independence, Hunyo 18, 1943. Binuo ito nina Jose Laurel, Benigno S. Aquino, Sr. at Ramon Avanceña. Itinatag ang National Assembly (NA) sa bisa ng Konstitusyong “niratipikahan” ng “popular” na convention. Inihalal nitong presidente si Laurel. Idineklara ang “kasarinlan” at pinasinayaan ang “Republika ng Pilipinas” Oktubre 14, 1943.
Nabuo ang Hukbo ng Bayan Laban sa Hapon (Hukbalahap) na nakatuntong sa malawak na kilusang magbubukid sa Gitnang Luzon, Laguna at Quezon. Itinatag ang Hukbalahap sa Sityo Bawit, San Lorenzo, Cabiao, Nueva Ecija sa palispisan ng Bundok Arayat Marso 29, 1942. Malaganap ding naorganisa ang mga pwersang gerilyang nakaugnay sa USAFFE. Malalaking tipak ng mga bayan ang napalaya na ng mamamayan bago pa ang pagbalik ng Kano at pagsuko ng Japan.
Mas malawak kaysa sa ginawa ng Hapon ang pinsala sa buhay, kabuhayan at ari-arian ng mamamayan nang bombahin ng US Air Force ang Maynila, Cavite at iba pang lugar sa Visayas (Setyembre 21, 1944) hanggang sa mag-landing sila sa Palo, Leyte (Oktubre 20, 1944). Halos wala nang nakatindig na istruktura sa Maynila nang “mapalaya” ito Pebrero 1945 . Sa desperasyon, minasaker ng mga sundalong Hapon ang libu-libong mamamayan, laluna sa Maynila. Nasawi ang mahigit isang milyong Pilipino sa buong bansa sa digmaang nagsangkot sa bansa dahil sa tuwirang interes dito ng US.
Sumurender ang Japan Setyembre 2, 1945 makaraang bagsakan ng US ng atomic bombs ang Hiroshima at Nagasaki (Agosto 6 at 9) kung saan daan-daang libong sibilyan ang namatay. Nangibabaw na imperyalistang kapangyarihan sa daigdig ang US, bago pa nagwakas ang digmaan. Napinsala ang Britain at Soviet Union. Wasak ang Japan, Germany, Italy, France, at buong Europe.
May inilitaw na kabilang mukha ang digmaan. Lumaya ang mamamayan ng Eastern Europe laban sa mananakop sa kanilang mga bansa. Nakapagpalakas ang mga kilusang anti-kolonyal o para sa pambansang pagpapalaya. Lumaya ang Vietnam (1945) bago makabalik ang mananakop na French, ang China (1949), at Korea (1950), bago salakayin at hatiin ng US sa North at South. Lumaya ang Indonesia (1949), sa matagumpay na paglaban sa tangka ng Netherlands na ibalik ang dominasyon dito.
Samantala’y inorganisa ng US ang gubyerno sa Pilipinas. Nanalo sa halalan (Abril 23, 1946) si Manuel Roxas na huling presidente ng Commonwealth at unang presidente ng neokolonyal na Republika ng Pilipinas. Itinali ng US ang Pilipinas sa mga kasunduan sa ekonomya, pulitika, militar at kultura. Pinapasan din ng US sa bagong gubyerno ang pagbabayad sa lahat ng pananagutan at pagkakautang nito sa panahon ng pangangasiwa sa kapuluan. Ito ang unang utang panloob at panlabas ng Pilipinas.K